0/5
0 نفر

خوراک مرغ سینه

مورد علاقه

یک عدد سینه مرغ به وزن 450 الی 550 سس گرم پز شده+ دورچین

عددی
قیمت 0 تومان

عدد