0/5
0 نفر

زرشک پلو با مرغ (سینه)

مورد علاقه

1 عدد سینه مرغ معادل مرغ 450 الی 550 گرم(خام)+ یک پرس زرشک پلو

عددی
قیمت 0 تومان

عدد