0/5
0 نفر

باقالی پلو با گوشت متوسط

مورد علاقه

200 گرم گوشت سردست یا ران گوسفندی(خام)+ 1 پرس باقالی پلو معادل 350 گرم

عددی
قیمت 0 تومان

عدد