0/5
0 نفر

باقالی پلو با گوشت متوسط

مورد علاقه

120 الی 130 گرم گوشت تکه ای سردست یا ران گوسفندی، 1 پرس باقالی پلو معادل 250 گرم

عددی
قیمت 0 تومان

عدد