0/5
0 نفر

باقالی پلو متوسط

مورد علاقه

230 گرم یک پرس باقالی پلو+ 5 گرم برنج زعفرانی

عددی
قیمت 0 تومان

عدد