0/5
1 نفر

جوجه بدون استخوان مخصوص

مورد علاقه

یک سیخ 350 الی 400 گرمی مرغ مرینیت شده+ دورچین

عددی
قیمت 0 تومان

عدد