0/5
0 نفر

کباب بختیاری

مورد علاقه

یک سیخ 150 الی 180 گرمی راسته گوسفندی مرینیت شده+ یک 200 الی 220 گرمی جوجه بدون استخوان مرینیت شده+ دورچین

عددی
قیمت 0 تومان

عدد