0/5
0 نفر

کباب برگ مخصوص

مورد علاقه

یک سیخ 220 الی 240 گرم گوشت راسته مرینیت شده قبضه شده+ دورچین

عددی
قیمت 0 تومان

عدد