0/5
1 نفر

زرشک پلو با مرغ (ران)

مورد علاقه

1 عدد ران مرغ معادل مرغ 500 الی 600 گرم(خام)+ یک پرس زرشک پلو

عددی
قیمت 0 تومان

عدد