0/5
0 نفر

سینی ممتاز کباب ارکیده

مورد علاقه

سینی 6 نفره شـامل: 1 سیخ کبــاب شیشلیک+ 1 سیخ کبــاب کـوبیده+ 1 سیخ جوجــه کبــاب با استخـــــوان+ 1 سیخ کبــاب برگ+ 1 سیخ کبــاب بختیاری+ 1 سیخ جوجه فسنجانی+ 1 پرس کشک بادمجـان هدیه

عددی
قیمت 0 تومان

عدد