0/5
0 نفر

عدس پلو با گوشت متوسط

مورد علاقه

1 پرس برنج مرغوب مخلوط با عدس پخته معادل 220 گرم، 90 گرم گوشت چرخ کرده، کشمش پلویی

عددی
قیمت 0 تومان

عدد