0/5
0 نفر

ترک

مورد علاقه

60 میلی لیتر/ نوعی قهوه دمی می باشد، که با آب سرد و پودر قهوه ترک در داخل شن داغ دم آوری می شود.(ما با بخار دم آوری می کنیم)

عددی
قیمت 0 تومان

عدد