0/5
0 نفر

قیمه نثار متوسط

مورد علاقه

180 گرم برنج مرغوب ایرانی+ 100 گرم گوشت سردست گوسفندی+ خلال بادام+ خلال نارنج+ خلال پسته+ زرشک

عددی
قیمت 0 تومان

عدد