0/5
0 نفر

لوبیا پلو با گوشت مخصوص

مورد علاقه

غذای روز دوشنبه ها

550 گرم وزن کل (لوبیا سبز تازه روز، گوشت مخلوط گوسفندی، زعفران اعلا ایرانی

عددی
قیمت 0 تومان

عدد