0/5
0 نفر

گرین اپل

مورد علاقه

پوره کیوی، سیروپ سیب سبز، آب سیب، ریحان، خیار، لیموترش

طعم ترش و شیرین با عطر ریحان/ مناسب هر غذایی است

عددی
قیمت 0 تومان

عدد