0/5
1 نفر

کباب وزیری

مورد علاقه

یک سیخ 380 گرمی جوجه بدون استخوان مرینیت شده+ یک سیخ 190 گرمی کوبیده+ دورچین

عددی
قیمت 0 تومان

عدد