0/5
0 نفر

کباب کوبیده مخصوص(نیمه آماده)

مورد علاقه

دو‌ سیخ کوبیده ( هر سیخ 190 گرم)

عددی
قیمت 0 تومان

عدد